HASAR ANINDA NE YAPMALIYIM ?

 • İşletmelerinizin olası hasarlarında sigorta brokeriniz olarak tüm hasar sürecinde sizlere destek olmak işimizin önemli bir parçasıdır. Satın aldığınız sigorta poliçelerinden hasarlarınızın eksiksiz ve doğru bir biçimde alınabilmesi için aşağıdaki yöntemleri uygulamaktayız. Hasarınızın vakit kaybetmeden brokerliğimize bildirilmesi (hasar@ozgen.com.tr) koordinasyonun aksamadan yürütülmesi açısından önemlidir.Hasar Yönetimi hizmetimizin içeriği:

  • Yapılması gerekenler konusunda sigortalılarımızın bilgilendirilmesi

  • Evrakların doğru olarak hazırlanması ve sigorta eksperlerine / sigorta şirketlerine iletilmesi

  • Sigorta eksperleri ile görüşmeler

  • Sigorta şirketleri ile müzakereler

  • Hasarların poliçe yenilemelerinde doğuracağı sonuçlarla ilgili sigortalılarımızın bilgilendirilmesi

NOTLAR

 1. Hasarların 5 gün içerisinde bildirilmesi önem taşımaktadır. (Poliçe cinsine göre değişebildiği durumlar olabilir)
 2. Hasarların mümkün ise öncelikli olarak brokerliğimize bildirilmesi önem taşımaktadır.

HASAR ÖDEMELERİ

 • Hasar ödemeleri sigorta şirketleri tarafından doğrudan doğruya sigortalı/sigorta ettirene ödenir. Hasar ödemesi alacak müşterilerin vadesi geçmiş poliçe borcunun olmaması esastır.

BANKA HESAP NUMARALARIMIZ

Özgen Sigorta Reasürans Brokerliği’ ne yapacağınız poliçe ödemeleri için banka hesap bilgilerimiz aşağıdadır:

İş Bankası Şişli Şubesi TL Hesabı: 1339395
İş Bankası Şişli Şubesi EURO Hesabı: 3244380
İş Bankası Şişli Şubesi USD Hesabı: 3244395
Garanti Bankası Şişli Şubesi TL Hesabı: 6298509
Garanti Bankası Şişli Şubesi USD Hesabı: 9095680
Garanti Bankası Şişli Şubesi EURO Hesabı: 9095681
 • Bankaya ödeme yapan müşterilerin mutlaka açıklamasına sigortalı kişiyi ve poliçe ödeme numarası/numaraları, farklı sigortalı isimleri adına ödeme yapıldığı zaman veya yüklü bir ödeme yapıldığı zaman dekonta detaylıca bildirilmesini önemle hatırlatırız.
 • Bankanın vereceği dekontu ödeme belgesi olarak kullanabilirsiniz.
 • Poliçenizin primlerini kredi kartı ile ödemeyi tercih etmeniz halinde lütfen tarafımıza bildirerek temin edilecek olan kredi kartı formunu eksiksiz doldurup muhasebebolumu@ozgen.com.tr adresine gönderiniz. Kredi kartı ile ödeme yapacak olan müşterilerimizin son kullanım tarihi en az 1 yıl devam eden kart seçmeleri önemle rica olunur.
 • Kredi kartı ekstrenizdeki kayıtları ödeme belgesi olarak kullanabilirsiniz.

BİLDİRİM İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • Bina / Yangın sigortası hasar bildiriminde gerekli evraklar için tıklayınız.
 • Nakliyat sigortası hasar bildiriminde gerekli evraklar için tıklayınız.
 • Elektronik cihaz ve makina kırılması sigortası hasar bildiriminde gerekli evraklar için tıklayınız.
 • Emniyeti suistimal sigortası hasar bildiriminde gerekli evraklar için tıklayınız.
 • İşveren mali sorumluluk sigortası hasar bildiriminde gerekli evraklar için tıklayınız.
 • Üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası hasar bildiriminde gerekli evraklar için tıklayınız.

Nakliye Sigortası Hasarları için İstenen Evraklar

Tüm hasarlarda;

• Poliçe aslı veya fotokopisi (Sevkiyat poliçesi düzenlenmeyen taşımalarda sertifika / aylık bildirim listesi)

• Konşimento aslı (Yurtiçi nakliyelerde tasıma / sevk irsaliyesi)

• Fatura fotokopisi

• Çeki listesi

• Emtea vasıtadan hasarlı olarak boşaltılmışsa rezerv zaptı  (Bu zabıtta mutlak surette taşıyan ilgililerinin, deniz taşımalarında gemi kaptanının veya acentesinin, kara taşımalarında kamyon şoförünün, demiryolu taşımalarında demiryolu idaresinin imzalarının bulunması gerekmektedir)

• Gümrük beyannamesi

• Hasar gümrüklü sahada tespit edilmişse gümrük rezerv zaptı

• Teslim tesellüm tutanağı

• Taşıma işi, bir sözleşme ile ihale edilmişse taşıma sözleşmesi

• Navlun faturası

• Olay yerine ve hasarlı emtealara ait fotoğraflar  (mutlaka geniş açılardan da fotoğrafların alınması tavsiye edilir)

• Yurtiçi taşımalarında ehliyet & ruhsat kopyası

• Yangın hasarlarında yangın raporu

• Gümrük muayene tutanağı

• Sigortalının hasar talebi ve hasarın oluş seklini içerir tazminat talep dilekçesi ve tazminat ödemesi amacıyla sigortalının banka ve şube adı ile IBAN numarasını belirtir beyanı

Trafik Kazası hasarlarında standart evraklara ilave olarak;

• Trafik kaza tespit tutanağı

• Alkol raporu

• İfade tutanakları

Hırsızlık / Eksiklik hasarlarında standart evraklara ilave olarak;

• Müşteki ifade tutanakları ve olay yeri görgü tespit tutanağı

• Soruşturmaya dair savcılık takip evrakları / Savcılık Bulunamadı yazısı

• Malların alıcıya kısmen ya da tamamen ulaşmadığına dair alıcı firmanın beyanı

• Çalınan malların yerine alıcıya gönderilen 2.sevkiyata ilişkin fatura ve sevk belgeleriı

. İşveren Mali Mesuliyet Hasarları için İstenilen Evraklar

• İşverenin, hasarınızın hangi tarihte, nerede, nasıl gerçekleştiğini izah eden, poliçe numaranız/dosya numaranız ve telefon numaranızı içeren tazminat talep yazısı

• Resmi makamlar tarafından tutulacak olan işverenin kusur durumunu da gösterir ifade ve görgü tespit tutanakları (iş güvenliği veya SSK müfettişlerinin kaza raporu)

• Yaralanmalarda, tedavi masraflarına ilişkin harcama belgeleri, doktor raporları, ilaç kupürleri ve reçete asılları

• Ölüm halinde defin ruhsatı, veraset ilamı, aile nüfus kayıt örneği ve varislere ait kimlik belgeleri, cenaze giderlerine ait faturalar ve makbuzlar

• Sürekli sakatlık halinde, yaralanmalarda talep edilen evraklara ek olarak, tam teşekküllü Devlet Hastanesinden maluliyet derecesini ve yüzdesel sakatlık derecesini gösterir heyet raporu.

• SSK ise giriş bildirgesi, isçinin iş akdi, veya toplu iş sözleşmesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve kazadan önceki son 6 aylık ücret bordrosu

• Kazanın olduğu tarihte çalışan sayısını teyit eden “SGK Sigortalı Hizmet Listesi”

• Yaralanan/vefat eden isçi taşeron çalışanı ise işveren taşeron arasındaki sözleşme örneği ve taşerona ait “SGK Sigortalı Hizmet Listesi”

• Olaya tanıklık edecek en az 2 kişinin yazılı beyanı

• Sigortalı aleyhine dava açılmış ise, dava ihbar ve cevap dilekçeleri, dava sonucu bildirir kesin mahkeme kararı

• SSK tarafından isçi veya mirasçılarına sağlanmış yardımı gösteren belgeler

• Ödeme için banka bilgilerinin belirtileceği (Banka adı, Şube Adı, Hesap Sahibi, Iban Numarası) imzalı ya da kaşe/imzalı beyan

• Tüzel kişilikler için vergi levhası, imza sirküleri ve ticaret sicil fotokopisi

Elektronik Cihaz ve Makine Kırılması Hasarları için İstenilen Evraklar

• Hasarınızın hangi tarihte, nerede, nasıl gerçekleştiğini izah eden, poliçe numaranız/dosya numaranız ve telefon numaranızı içeren detaylı beyan

• Hasarın sebebini detaylı olarak belirten teknik servis raporu

• Arızalı cihazın ilk alış faturası

• Garanti ve bakım sözleşmeleri

• Hasar fotoğrafları

• Ödeme için banka bilgilerinin belirtileceği (Banka adı, Şube Adı, Hesap Sahibi, Hesap Numarası, Iban Numarası) imzalı ya da kaşe/imzalı beyan

• Tüzel kişilikler için vergi levhası, imza sirküleri ve ticaret sicil fotokopisi

. Şahıs Mali Mesuliyet Hasarları için İstenilen Evraklar

• Hasarınızın hangi tarihte, nerede, nasıl gerçekleştiğini izah eden, poliçe numaranız/dosya numaranız ve telefon numaranızı içeren detaylı beyan

• Resmi makamlar tarafından tutulacak olan ifade ve görgü tespit tutanakları

• Maddi hasarlarda zararın tespiti ve hasar ile ilgili fotoğraflar

• Yaralanmalarda, tedavi masraflarına ilişkin harcama belgeleri, doktor raporları, ilaç kupürleri ve reçete asılları

• Ölüm halinde defin ruhsatı, veraset ilamı, aile nüfus kayıt örneği ve varislere ait kimlik belgeleri

• Sürekli sakatlık halinde yaralanma hasarlarında talep edilen evraklara ek olarak, tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak olan maluliyet derecesini ve yüzdesel sakatlık derecesini gösterir heyet raporu.

• Ödeme için banka bilgilerinin belirtileceği (Banka adı, Şube Adı, Hesap Sahibi, Iban Numarası) imzalı ya da kaşe/imzalı beyan

• Gerçek kişiler için kimlik fotokopisi ve T.C. kimlik numarası, Tüzel kişilikler için vergi levhası, imza sirküleri ve ticaret sicil fotokopisi

.Emniyet Suistimali Hasarları için İstenilen Evraklar

• Sigortalının rakamsal talebini, hasarın oluş seklini ve tazminat ödemesi için banka bilgilerini içerir beyanı

• Emniyeti suistimal suçunu isleyen personelin ise giriş bildirgesi (SSK Kaydı)

• İs sözleşmesi

• Maaş bordrosu

• Savcılığa yapılan suç duyurusu

• Savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın neticesine ilişkin belge

• Suçu isleyen personelin savcılık nezdinde ve/veya yazılı ve imzalı alınan ifadesi

• Tanık ifade tutanakları

• Suçu isleyen personelin ise giriş tarihinden olayın oluş tarihine kadar geçen süre içerisinde kazandığı ikramiye, bonus vs diğer alacaklarına ilişkin belgeler

• Zimmete geçirilen miktarı gösteren muhasebe kayıtları ve belgeler

• Suçu isleyen personelin isten çıkarıldığına dair belge / ihtarname

• Zarara istinaden suçu isleyen personelden mahsuben yapılan kesintilere ve/veya hesaben / nakden alınan miktara ilişkin belge ve bilgiler.