HASAR ANINDA NE YAPMALIYIM ?

 • İşletmelerinizin olası hasarlarında sigorta brokeriniz olarak tüm hasar sürecinde sizlere destek olmak işimizin önemli bir parçasıdır. Satın aldığınız sigorta poliçelerinden hasarlarınızın eksiksiz ve doğru bir biçimde alınabilmesi için aşağıdaki yöntemleri uygulamaktayız. Hasarınızın vakit kaybetmeden brokerliğimize bildirilmesi (hasar@ozgen.com.tr) koordinasyonun aksamadan yürütülmesi açısından önemlidirHasar Yönetimi hizmetimizin içeriği:

  •Yapılması gerekenler konusunda sigortalılarımızın bilgilendirilmesi

  •Evrakların doğru olarak hazırlanması ve sigorta eksperlerine / sigorta şirketlerine iletilmesi

  •Sigorta eksperleri ile görüşmeler

  •Sigorta şirketleri ile müzakereler

  •Hasarların poliçe yenilemelerinde doğuracağı sonuçlarla ilgili sigortalılarımızın bilgilendirilmesi

NOTLAR

 1. Hasarların 5 gün içerisinde bildirilmesi önem taşımaktadır. (Poliçe cinsine göre değişebildiği durumlar olabilir)
 2. Hasarların mümkün ise öncelikli olarak brokerliğimize bildirilmesi önem taşımaktadır.

YANGIN HASARLARI

İstenilen Evraklar

• Hasarınızın hangi tarihte, nerede, nasıl gerçekleştiğini izah eden, poliçe numaranız/dosya numaranız ve telefon numaranızı içeren detaylı beyan (zabıt yoksa)

• İtfaiye raporu ve resmi tutanakların aslı

• Savcılıktan takipsizlik yazısı aslı

• Hırsızlık hasarında resmi hırsızlık görgü tespit ve ifade tutanakları aslı

• Hırsızlık hasarında çalınan mallara ait varsa faturaları, kullanım kılavuzları, fotoğraflar

• Fırtına Hasarlarında ilgili bölge Meteoroloji Müdürlüğünden alınacak fırtına raporu

• Tapu ya da kira kontratı

• Hasar fotoğrafları

• Araç çarpması hasarlarında resmi ifade ve görgü tespit tutanakları, çarpan araca ait ehliyet, ruhsat ve var ise trafik poliçesi (Rücu takibi için gereklidir)

• Tüzel kişilikler için vergi levhası, imza sirküleri ve ticaret sicil fotokopisi

• Ödeme için banka bilgilerinin belirtileceği (Banka adı, Şube Adı, Hesap Sahibi, Hesap Numarası) imza ya da kaşe/imzalı beyan

NAKLİYAT HASARLARI

İstenilen Evraklar

Tüm hasarlarda;

• Poliçe aslı veya fotokopisi (Sevkiyat poliçesi düzenlenmeyen taşımalarda sertifika / aylık bildirim listesi)

• Konşimento aslı (Yurtiçi nakliyelerde tasıma / sevk irsaliyesi)

• Fatura fotokopisi

• Çeki listesi

• Emtea vasıtadan hasarlı olarak boşaltılmışsa rezerv zaptı  (Bu zabıtta mutlak surette taşıyan ilgililerinin, deniz taşımalarında gemi kaptanının veya acentesinin, kara taşımalarında kamyon şoförünün, demiryolu taşımalarında demiryolu idaresinin imzalarının bulunması gerekmektedir)

• Gümrük beyannamesi

• Hasar gümrüklü sahada tespit edilmişse gümrük rezerv zaptı

• Teslim tesellüm tutanağı

• Taşıma işi, bir sözleşme ile ihale edilmişse taşıma sözleşmesi

• Hasardan sorumlu nakliyeci firmaya gönderilen ihtarname kopyası

• Navlun faturası

• Nakliyeci firma ile hasara ilişkin yapılan yazışmalar

• Olay yerine ve hasarlı emtealara ait fotoğraflar

• Yurtiçi taşımalarında ehliyet & ruhsat kopyası

• Yangın hasarlarında yangın raporu

• Gümrük muayene tutanağı

• Yükleme manifestosu

• Sigortalının hasar talebi ve hasarın oluş seklini içerir tazminat talep dilekçesi ve tazminat ödemesi amacıyla sigortalının banka ve şube adı ile IBAN numarasını belirtir beyanı

Trafik Kazası hasarlarında standart evraklara ilave olarak;

• Trafik kaza tespit tutanağı

• Alkol raporu

• İfade tutanakları

Hırsızlık / Eksiklik hasarlarında standart evraklara ilave olarak;

• Müşteki ifade tutanakları ve olay yeri görgü tespit tutanağı

• Soruşturmaya dair savcılık takip evrakları / Savcılık Bulunamadı yazısı

• Malların alıcıya kısmen ya da tamamen ulaşmadığına dair alıcı firmanın beyanı

• Çalınan malların yerine alıcıya gönderilen 2.sevkiyata ilişkin fatura ve sevk belgeleri

İŞVEREN MALİ MESULİYET HASARLARI

İstenilen Evraklar

• İşverenin, hasarınızın hangi tarihte, nerede, nasıl gerçekleştiğini izah eden, poliçe numaranız/dosya numaranız ve telefon numaranızı içeren tazminat talep yazısı

• Resmi makamlar tarafından tutulacak olan işverenin kusur durumunu da gösterir ifade ve görgü tespit tutanakları (iş güvenliği veya SSK müfettişlerinin kaza raporu)

• Yaralanmalarda, tedavi masraflarına ilişkin harcama belgeleri, doktor raporları, ilaç kupürleri ve reçete asılları

• Ölüm halinde defin ruhsatı, veraset ilamı, aile nüfus kayıt örneği ve varislere ait kimlik belgeleri, cenaze giderlerine ait faturalar ve makbuzlar

• Sürekli sakatlık halinde, yaralanmalarda talep edilen evraklara ek olarak, tam teşekküllü Devlet Hastanesinden maluliyet derecesini ve yüzdesel sakatlık derecesini gösterir heyet raporu.

• SSK ise giriş bildirgesi, isçinin iş akdi, veya toplu iş sözleşmesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve kazadan önceki son 6 aylık ücret bordrosu

• Kazanın olduğu tarihte çalışan sayısını teyit eden “SGK Sigortalı Hizmet Listesi”

• Yaralanan/vefat eden isçi taşeron çalışanı ise işveren taşeron arasındaki sözleşme örneği ve taşerona ait “SGK Sigortalı Hizmet Listesi”

• İsçinin nüfus cüzdanı fotokopisi ve iş akdi, SSK bildirimi veya toplu iş sözleşmesi

• Olaya tanıklık edecek en az 2 kişinin yazılı beyanı

• Sigortalı aleyhine dava açılmış ise, dava ihbar ve cevap dilekçeleri, dava sonucu bildirir kesin mahkeme kararı

• SSK tarafından isçi veya mirasçılarına sağlanmış yardımı gösteren belgeler

• Ödeme için banka bilgilerinin belirtileceği (Banka adı, Şube Adı, Hesap Sahibi, Iban Numarası) imzalı ya da kaşe/imzalı beyan

• Tüzel kişilikler için vergi levhası, imza sirküleri ve ticaret sicil fotokopisi

ELEKTRONİK CİHAZ VE MAKİNE KIRILMASI HASARLARI

İstenilen Evraklar

• Hasarınızın hangi tarihte, nerede, nasıl gerçekleştiğini izah eden, poliçe numaranız/dosya numaranız ve telefon numaranızı içeren detaylı beyan

• Hasarın sebebini detaylı olarak belirten teknik servis raporu

• Arızalı cihazın ilk alış faturası

• Garanti ve bakım sözleşmeleri

• Hasar fotoğrafları

• Ödeme için banka bilgilerinin belirtileceği (Banka adı, Şube Adı, Hesap Sahibi, Hesap Numarası, Iban Numarası) imzalı ya da kaşe/imzalı beyan

• Tüzel kişilikler için vergi levhası, imza sirküleri ve ticaret sicil fotokopisi

3. ŞAHIS MALİ MESULİYET HASARLARI

İstenilen Evraklar

• Hasarınızın hangi tarihte, nerede, nasıl gerçekleştiğini izah eden, poliçe numaranız/dosya numaranız ve telefon numaranızı içeren detaylı beyan

• Resmi makamlar tarafından tutulacak olan ifade ve görgü tespit tutanakları

• Maddi hasarlarda zararın tespiti ve hasar ile ilgili fotoğraflar

• Yaralanmalarda, tedavi masraflarına ilişkin harcama belgeleri, doktor raporları, ilaç kupürleri ve reçete asılları

• Ölüm halinde defin ruhsatı, veraset ilamı, aile nüfus kayıt örneği ve varislere ait kimlik belgeleri

• Sürekli sakatlık halinde yaralanma hasarlarında talep edilen evraklara ek olarak, tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak olan maluliyet derecesini ve yüzdesel sakatlık derecesini gösterir heyet raporu.

• Sigortalının kimlik fotokopisi ve vergi kimlik numarası

• Ödeme için banka bilgilerinin belirtileceği (Banka adı, Şube Adı, Hesap Sahibi, Iban Numarası) imzalı ya da kaşe/imzalı beyan

• Gerçek kişiler için kimlik fotokopisi ve T.C. kimlik numarası, Tüzel kişilikler için vergi levhası, imza sirküleri ve ticaret sicil fotokopisi

EMNİYETİ SUİSTİMAL HASARLARI

İstenilen Evraklar

• Sigortalının rakamsal talebini, hasarın oluş seklini ve tazminat ödemesi için banka bilgilerini içerir beyanı

• Emniyeti suistimal suçunu isleyen personelin ise giriş bildirgesi (SSK Kaydı)

• İs sözleşmesi

• Maaş bordrosu

• Savcılık’a yapılan suç duyurusu

• Savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın neticesine ilişkin belge

• Suçu isleyen personelin Savcılık nezdinde ve/veya yazılı ve imzalı alınan ifadesi

• Tanık ifade tutanakları

• Suçu isleyen personelin ise giriş tarihinden olayın oluş tarihine kadar geçen süre içerisinde kazandığı ikramiye, bonus vs diğer alacaklarına ilişkin belgeler

• Zimmete geçirilen miktarı gösteren muhasebe kayıtları ve belgeler

• Suçu isleyen personelin isten çıkarıldığına dair belge / ihtarname

• Zarara istinaden suçu isleyen personelden mahsuben yapılan kesintilere ve/veya hesaben / nakden alınan miktara ilişkin belge ve bilgiler.